Benim için EeDi nedir?

EeDi erkekliğimden ve diğer erkekliklerden memnun olmadığım uzunca bir süre sonunda, EeDi erkeklik hallerimi ve diğer erkeklikleri sorgulamam için verilen fırsatlarının ne kadar sınırsız olduğunu gösterdi.

EeDi farklı sınıflardan, statülerden, siyasi oluşumlardan, kültürden ve öğretiden gelen erkeklerin; cesaret ve samimiyet çerçevesinde erkekliğini sorgulayarak her konuda görüş birliğine varmasa da temel bir çerçevede toplanabileceğinin kanıtı oldu.

EeDi bildiğimizi ve savunduğumuzu düşündüğümüz kadın hareketi ve LGBTI+ haklarının, bazen  masanın üzerine çıkarak farklı bir bakış açısıyla, bazen gözünün içine girercesine doğrudan aynaya bakarak erkeklik eleştirileri çerçevesinde tekrar değerlendirmemi sağladı.

EeDi erkekliğimi sorguladıkça erkekliğini sorgulayan ne kadar çok samimi erkek olduğunu fark ettirdi. 

EeDi sayıların, büyüklüklerin ve karşılaştırmaların; baskı ve şiddetin bir parçası olarak, erkek dünyasının silahlarından birisi olduğunu gösterdi.

EeDi geri adım atmanın norma uygun erkeğin temel hareketine uymadığını anlattı.

EeDi erkekliğin ortaya koyduğu baskı ve şiddetin erki eleştirmekle ve mücadele etmekle azalacağını kavrattı.

EeDi kaybetmeyi kabullenmenin hem özgürleştirdiğini hem de yalnızlaştırdığını görmenin keyif verdiğini öğretti. 

EeDi aynı anda fail ve mağdur olabilmenin erkekliğimi sorgulamadıkça sadece fail olan yönümü besleyeceğini fark ettirdi.

EeDi her erkeğin hem “erkek kimdir?” hem de “ben erkek miyim?” sorusunu yanıtlaması gerektiğini öğrendiğimde, hem aldığım sorumluluğun ağırlığını hem de dalganın içinde yuvarlanan bir çakıl taşı olmanın hafifliğini fark ettim.

Sencer Başat